Spájame slovenský a rumunský svet

Sme LinguaRo spol. s.r.o., spoločnosť so špecializáciou na rumunský jazyk.

Preklady a tlmočenie pre jednotlivcov

Postavíme most medzi slovenským a rumunským svetom pre jednotlivcov a rodiny. Zabezpečujeme preklady a tlmočenie z/do rumunčiny a moldavčiny v súkromnej sfére...

sprite-feature

icon
service-line
Preklady z/do rumunčiny

Preložíme životopisy, motivačné listy, dôležité dokumenty, odborné texty a jazykové korektúry v požadovanom jazyku.

icon
service-line
Tlmočenie z/do rumunčiny

Tlmočíme na svadbách, prijímacích pohovoroch, pri komunikácii s políciou a štátnymi inštitúciami. Zastupujeme jednotlivcov aj na súdoch.

icon
service-line
Úradné preklady

Zabezpečíme úradný preklad dokladov totožnosti, sobášneho/rodného listu, vysvedčenia, dokumenty pre súdny proces...

Preklady a tlmočenie pre firmy

Postavíme most medzi slovenským a rumunským trhom pre firmy. Firma tak môže rozšíriť pole svojej pôsobnosti alebo vyriešiť nevyhnutnú administratívu...

sprite-feature

icon
service-line
Preklady z/do rumunčiny

Preložíme dôležité dokumenty, firemnú identitu a poštovú komunikáciu firiem. Pomôžeme slovensko-rumunským personálnym agentúram.

icon
service-line
Tlmočenie z/do rumunčiny

Konzekutívne a simultánne tlmočenie na konferenciách, prednáškach, obchodných jednaniach, pri telefonovaní a na súdoch.

icon
service-line
Úradné preklady

Prekladáme dokumenty firmy určené na komunikáciu s úradmi a štátnymi organizáciami (napr. výpisy z OR a ŽR...).

sprite-feature4

Potrebujete preklad z/do rumunčiny alebo tlmočníka?

Pokojne nám napíšte! Pošleme Vám nezáväznú kalkuláciu služieb.